Зарежда Събития

Следващото издание на Националния семинар “Изследователският подход в математическото образование”  ще се проведе хибридно на 25 – 26 ноември 2022 г.

Можете да се участва с доклад, постер или като наблюдател.

Срокът за регистрация за Националния семинар по образование е 13 ноември 2022 г.
Регистрацията можете да направите онлайн чрез Регистрационната форма за Националния семинар по образование.

За повече информация посетете сайта на семинара.

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top