Зарежда Събития

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА – БАН


НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА

Сто и шестдесетата сбирка на Колоквиума ще се състои

на 2 ноември 2022 г. (сряда) от 16:15 часа в Заседателната зала на ИМИ – БАН.

Доклад на тема:

Полихармонични оператори, гранични задачи и някои приложения в математическата физика

ще изнесе акад. Петър Попиванов,
Институт по математика и информатика, Българска академия на науките.

Докладът се посвещава на Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие.

Абстракт

 

Поканват сe всички интересуващи се.

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top