Зарежда Събития

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА – БАН


НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА

Сто и шестдесетата сбирка на Колоквиума ще се състои

на 2 ноември 2022 г. (сряда) от 16:15 часа в Заседателната зала на ИМИ – БАН.

Доклад на тема:

Полихармонични оператори, гранични задачи и някои приложения в математическата физика

ще изнесе акад. Петър Попиванов,
Институт по математика и информатика, Българска академия на науките.

Докладът се посвещава на Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие.

Абстракт

 

Поканват сe всички интересуващи се.

Go to Top