Зарежда Събития

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА – БАН


НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА

Поредната сбирка на Колоквиума ще се състои

на 26 януари 2022 г. (сряда) от 16:15 часа онлайн в Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/82760494313?pwd=MUNGL1grY05RV0s3T2JPeVJzN0FUUT09

Доклад на тема:

Бернщайн-Гама функции и теория на вероятностите

ще изнесе чл.-кор. Младен Савов,
Институт по математика и информатика, Българска академия на науките

Резюме: Добре известната Гама функция на Ойлер играе роля в редица области на математиката. Само в теория на вероятностите тя има редица приложения като едно от най-важните е в изучаването на непрекъснати себеподобни неотрицателни Марковски процеси. Оказва се, че едно естествено обобщение на Гама функцията, наречено функция Бернщайн-Гама, е по същия начин, свързана с по-общите себеподобни Марковски процеси. То практически кодира цялата информация за спектъра на тези процеси и позволява добиването на спектрални разлагания, при които се забелязват интересни феномени като праг на сходимост и хиперкоерсивност. Функциите на БернщайнГама са съществени и при изучаването на експоненциалните функционали на процеси на Леви, тема, която претърпя бурно развитие през последните 20 години. В този доклад ние ще въведем тези функции и ще дискутираме накратко споменатите по-горе връзки и ще загатнем за възможни бъдещи приложения.

 

Поканват са всички интересуващи се.

Go to Top