Зарежда Събития

На 27.02.2023 г. и 28.02.2023 г. в конферентната зала на Института по математика и информатика, Българска академия на науките,

ще се проведе научната конференция

Диференциални уравнения и математически модели в икономиката.

Конференцията е посветена на 75-ата годишнина от рождението на доц. д-р Йордан Йорданов (1948-2021 г.) – дългогодишен изследовател и преподавател в областта на диференциалните уравнения и математическото моделиране в икономиката.

На конференцията ще бъдат представени актуални резултати по теми близки до научните интереси на доц. Йорданов.

Организатори са Институтът по математика и информатика, Българска академия на науките, и Факултетът по математика и информатика, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

За повече информация, вж. https://conference-iordanov.eu/.

Go to Top