Зарежда Събития

Секция “Образование по математика и информатика” на ИМИ-БАН организира еднодневна научно-практическа конференция “Динамична математика в образованието”, която ще се проведе на 15 февруари 2020 година в ИМИ-БАН. Целта е да се сподели и анализира натрупаният опит от използването на динамични образователни среди в учебния процес (на всички равнища и в разнообразни форми). Участниците ще разполагат с 10 минути за представяне на своя разработка, свързана с образованието по математика и информационни технологии, която съдържа някаква динамична форма на представяне на учебно съдържание и/или провеждане на учебен процес. Разработките могат да се представят и като постер. Очакваме:

  • разработки на основата на компютърни среди като GeoGebra, GEONExT, Elica, Scratch, Comenius Logo и др.;
  • устройства и уреди за динамично представяне на математически факти;
  • етюди, сценки, танци и други форми на изкуството.

Петима учители с разработки, подкрепящи внедряването на изследователския подход в образованието по математика, ще бъдат наградени.

Срок за регистрация: 6 февруари 2021

Повече информация на сайта на конференцията: http://www.math.bas.bg/omi/dmo/

Конференцията ще се проведе онлайн.

Go to Top