Зарежда Събития

На 1 юни т.г. проф. Димитър Скордев навърши 85 години. Катедрата по Mатематическа логика и приложенията ѝ във ФМИ на СУ се готви да отбележи годишнината на проф. Скордев.

На 17 юни 2021 г. (четвъртък) от 17:00 часа на поредната сбирка № 27 на Колоквиума по математическа логика с цикъл от популярни лекции „Математическата логика през двадесет и първото столетие“

проф. Димитър Скордев ще изнесе доклад на тема :

Един вариант на системата PA: със степенуване вместо събиране и умножение.

Сбирката на Колоквиума ще се проведе дистанционно чрез Google Meet и всеки желаещ може да се присъедини като последва линка:

https://meet.google.com/arr-vbhj-avy

Проф. дмн Димитър Генчев Скордев е роден в София на 1.6.1936 г. Закърмен с любов към планината от своите родители-архитекти, които са проектирали и участвали активно в построяването на метеорологичната станция на връх Мусала – на времето на четвърто място в Европа по надморска височина и на редица планински хижи в България, той още от студентските си години се стреми да покорява върховете в математиката.

Още като студент по математика проф. Скордев се проявява като един от най-талантливите и най-активните членове на кръжока на проф. Тагамлицки. След това почти 60 години посвещава на научно-изследователска и преподавателска дейност, която продължава успешно и днес. Поколения от студенти са слушали неговите многобройни курсове в областта на математическия анализ, математическата логика, логическото програмиране, дискретната математика и компютърните науки. Проф. Скордев е автор на над 100 научни и научно-популярни публикации, включително две монографии. Той е един от авторите на новата българска фонетична клавиатурна подредба, включена в проект за Български държавен стандарт през 2006 година.

На математическата колегия са добре известни широки научни интереси на проф. Скордев, простиращи се върху редица важни и актуални области на математиката – изчислимост и сложност в математическия анализ, математическа логика, обобщена теория на рекурсията, както и теория на програмите и изчисленията.

Безспорен е неговият принос към изследванията по математическа логика в България и като създател на българската научна школа в областта на теорията на изчислимостта, известна още и като алгебрична (или аксиоматична) теория на рекурсията.

Почти 30 години проф. Скордев е ръководител на Сектора по математическа логика на ЕЦММ, а след това на Катедрата по математическа логика и приложенията ѝ във Факултета по математика и информатика на Софийския университет. Работата му винаги се е отличавала с прецизност, отдаденост и налагане на високи изисквания към резултатите на колегите и студентите.

Колегите от секция „Алгебра и логика“ на  ИМИ – БАН изказват своята искрена благодарност на проф. Скордев за неговата отдадена и вдъхновена работа, която заслужено му отрежда място сред най-изтъкнатите математици на нашето време! Желаем му още дълги години крепко здраве, творческа активност и покоряване на нови професионални и лични върхове!

От секция „Алгебра и логика“ на ИМИ – БАН

Go to Top