Зарежда Събития

10-а международна конференция “Числени методи и приложения”

22 – 26 август 2022 г., Боровец, България

Организатори:

Институт по математика и информатика на Българската академия на науките,
съвместно със:
Институт по информационни и комуникационни технологии на БАН,
Факултет по математика и информатика на СУ “Св. Климент Охридски”,
Българската секция на Society for Industrial and Applied Mathematics (BGSIAM)

Пълна информация за конференция можете да намерите на сайта http://www.math.bas.bg/~nummeth/nma22/index.html

Go to Top