Зарежда Събития

Девета международна научна конференция

„Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация“ (KIN2023)

19 – 22 Април 2023 г.

Конференцията е част от програмата на Международно туристическо изложение „Културен туризъм” – Велико Търново.

Международният научен форум представя научни и научно-приложни разработки, проекти и иновации в седем тематични области:
1. Опазване на КИН: традиции, практики, консервация;
2. Представяне на КИН: институции на паметта, културен туризъм, медии, фестивали;
3. Дигитализация на КИН: технологии, методи, дигитална достъпност;
4. Обработка и приложения на цифрови ресурси свързани с КИН;
5. Управление на КИН: стратегии, законодателство, творчески индустрии, дигитален маркетинг;
6. КИН и образование;
7. КИН и богословие: наука, традиции, практики.

Разширени версии на представени на форума доклади ще се публикуват след двойно сляпо рецензиране в издания, регистрирани в НАЦИД и индексирани в световни бази от данни (ERIH PLUS, Crossref, Scholar и др.).

Основен организатор е ИМИ-БАН, със съдействието на ВТУ, ИЕФЕМ-БАН, ЕАФФ, СУБ, и община Велико Търново.

УЕБСАЙТ: http://www.math.bas.bg/vt/isc-kin/kin2023.php?lang=bg
КОНТАКТ: kin.conference@gmail.com

Go to Top