Зарежда Събития
Годишната отчетна научна сесия на секция „Анализ, геометрия и топология” на ИМИ
ще се проведе на 10 декември 2019 г. от 9:30 часа в зала 478 на ИМИ-БАН.
Go to Top