Зарежда Събития

Международният център по математически науки (МЦМН) към ИМИ-БАН Ви кани да вземете участие във виртуална конференция

Recent Applications of the Theory of O-Minimal Structures to Various Questions in Hodge Theory

на 16 – 20 ноември 2020 г.,

организирана съвместно с

Institute of the Mathematical Sciences of the Americas at the University of Miami (IMSA)

и

Higher School of Economics, National Research University, Moscow (HSE University).

Подробности ще намерите на сайта на международния център и на сайта на конференцията.

 

Go to Top