Ученици и млади таланти

Институтът по математика и информатика на БАН участва в образователната дейност с ученици и млади таланти чрез обучение и работа с изявени ученици за участие в международни олимпиади и състезания, и чрез създадения през 2000 г. Ученически институт по математика и информатика, както и чрез обучение и преквалификация на учители за прилагане на иновативни методи в преподаването по математика и информатика.

Сътрудници на ИМИ ежегодно вземат активно участие:

  • като преподаватели в национални и международни школи, като сред тях трябва да споменем международната научно-изследователска школа за средношколци RSI (Research Science Institute), която се провежда всяко лято в САЩ със съвместните усилия на Центъра за върхови постижения в образованието (Center of Excellence in Еducation, http://www.cee.org) и Масачузетския технологичен институт (MIT). ИМИ избира за участие двама представители на Ученическия институт по математика и информатика (УчИМИ) и изпраща член на секция „Образование по математика и информатика” като преподавател (тютор).
  • в подготовка на състезания и олимпиади на национално и международно ниво по математика, по информатика и по математическа лингвистика: Зимни състезания по математика, информатика и математическа лингвистика, Пролетни турнири по математика и по информатика, Есенни турнири по математика и по информатика и информационни технологии, Коледен турнир по математика, Турнир по математика и информатика “Черноризец Храбър” и много други.
  • в научното обслужване на дейностите на Ученическия институт по математика и информатика (УчИМИ); учени от ИМИ участват в рецензиране на ученически проекти, журиране на конкурсни сесии на УчИМИ, четене на лекции на летните изследователски школи за ученици и учители и ръководство на ученически проекти на тези школи.

В края на 2011 г. беше учредена Фондация „Георги Чиликов” с дарение от М. Чиликов и Ил. Байчева с цел подкрепа на подготовката и участието на националните ученически отбори в международни състезания и олимпиади. Съгласно волята на дарителите Фондацията се управлява от ИМИ–БАН.