Семинари и колоквиуми

В ИМИ действат 18 постоянни научни семинара, в това число Националният семинар по стохастика и Националният семинар по информатика. Като правило гостуващите на ИМИ учени от чужбина изнасят доклади и на тези семинари.

Националният колоквиум по математика се организира от Съюза на математиците в България и Института по математика и информатика при БАН и се провежда в ИМИ.

Постоянно действащи семинари на секциите на ИМИ:

 • Национален колоквиум по математика  – организира се от Съюза на математиците в България и Института по математика и информатика при БАН
 • Национален семинар по стохастика – организира се от секция “Изследване на операциите, вероятности и статистика”, провежда се в сряда от 15 ч. в зала 403 на ИМИ
 • Национален семинар по информатика – организира се от Института по математика и информатика при БАН
 • Алгебра и логика – организира се от секция “Алгебра и логика”
 • Биоматематика и научни изчисления – организира се от секция “Математическо моделиране и числен анализ”, провежда се веднъж на две седмици
 • Дидактическо моделиране – организира се от секция “Образование по математика и информатика”, провежда се веднъж на две седмици в понеделник от 14:30 ч.
 • Диференциални уравнения – организира се от секция “Диференциални уравнения и математическа физика”, провежда се в сряда от 14:15 ч. в зала 478 на ИМИ
 • Изследване на операциите – организира се от секция “Изследване на операциите, вероятности и статистика”, провежда се през седмица във вторник от 14:00 ч. в зала 403 на ИМИ
 • Математическо моделиране и числен анализ – организира се от секция “Математическо моделиране и числен анализ”
 • Информационни системи – организира се от секция “Софтуерни технологии и информационни системи”, провежда се веднъж в месеца
 • Информационно моделиране – организира се от временно научно звено “Информационно моделиране”
 • Информационно общество – организира се от секция “Математически основи на информатиката”
 • Колоквиум по математическа логика – организира се от секция “Алгебра и логика”, съвместно с Катедрата по математическа логика и приложенията й от ФМИ на СУ “Св. Климент Охридски”
 • Математически основи на информатиката – организира се от секция “Математически основи на информатиката”
 • Общ семинар на секция “Анализ, геометрия и топология” – организира се от секция “Анализ, геометрия и топология”
 • Семинар “Дигитална култура” – организира се от секция “Математическа лингвистика”
 • Теория на кодирането – организира се от секция “Математически основи на информатиката”
 • Учебен семинар по алгебрична геометрия – организира се от Петър Далаков и Христо Илиев, секция “Алгебра и логика”