Общо събрание на учените

Общото събрание (ОС) на учените включва всички лица на основна работа в ИМИ, заемащи академична длъжност или притежаващи научна степен.

Общото събрание приема, изменя, допълва правилника за дейността на ИМИ; избира и отзовава своите представители в ОС на БАН; избира, променя и допълва състава на Научния съвет на ИМИ; провежда обсъждания на програмите на кандидатите за директор на ИМИ и приема заедно с Научния съвет отчетите на ИМИ.

Председател на Общото събрание на ИМИ

Проф. д-р Евгения Попова

E-mail: epopova@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-38-23

Документи

Изтегляне на всичко

Общо събрание

ЗаглавиеРазмерДата на добавяне
Протокол 1/2022 от съвместно заседание на ОС на учените и НС на ИМИ 207.38 KB26.01.2022 в 12:28
Протокол 3/2021 от заседание на ОС на учените в ИМИ 331.68 KB01.06.2021 в 17:20
Протокол 2/2021 от заседание на ОС на учените в ИМИ 408.75 KB11.02.2021 в 19:23
Протокол 1/2021 от съвместно заседание на ОС на учените и НС на ИМИ 225.20 KB04.02.2021 в 15:55
Протокол 3/2020 от заседание на Общото събрание на учените в ИМИ 675.16 KB01.07.2020 в 1:14
Протокол 2/2020 от заседание на Общото събрание на учените в ИМИ 257.51 KB01.07.2020 в 1:15
Протокол 1/2020 от съвместно заседание на ОС на учените и НС на ИМИ 363.52 KB28.01.2020 в 16:14
Протокол 1/2019 от съвместно заседание на ОС на учените и НС на ИМИ 276.10 KB29.01.2019 в 14:46
Протокол 1/2018 на Общото събрание на учените от ИМИ 151.57 KB05.03.2018 в 14:56
Протокол 2/2017 на Общото събрание на учените от ИМИ 241.74 KB05.03.2018 в 14:56
Протокол 1/2017 на Общото събрание на учените от ИМИ 216.11 KB05.03.2018 в 14:56
Протокол 4/2016 на Общото събрание на учените от ИМИ 357.50 KB05.03.2018 в 14:56
Протокол 3/2016 на Общото събрание на учените от ИМИ 148.50 KB05.03.2018 в 14:56
Протокол 2/2016 на Общото събрание на учените от ИМИ 149.65 KB05.03.2018 в 14:56
Протокол 1/2016 на Общото събрание на учените от ИМИ 165.15 KB05.03.2018 в 14:56
Протокол 2/2015 на Общото събрание на учените от ИМИ 155.73 KB05.03.2018 в 14:56
Протокол 1/2015 на Общото събрание на учените от ИМИ 225.89 KB05.03.2018 в 14:57
Протокол 1/2014 на Общото събрание на учените от ИМИ 108.79 KB05.03.2018 в 14:57
Протокол 3/2013 на Общото събрание на учените от ИМИ 135.57 KB05.03.2018 в 14:56
Протокол 2/2013 на Общото събрание на учените от ИМИ 74.16 KB05.03.2018 в 14:57