Общо събрание на учените

Общото събрание (ОС) на учените включва всички лица на основна работа в ИМИ, заемащи академична длъжност или притежаващи научна степен.

Общото събрание приема, изменя, допълва правилника за дейността на ИМИ; избира и отзовава своите представители в ОС на БАН; избира, променя и допълва състава на Научния съвет на ИМИ; провежда обсъждания на програмите на кандидатите за директор на ИМИ и приема заедно с Научния съвет отчетите на ИМИ.

Председател на Общото събрание на ИМИ

Проф. д-р Евгения Попова

E-mail: epopova@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-38-23

Документи

Изтегляне на всичко

Общо събрание

ЗаглавиеРазмерДата на добавяне
Протокол 3/2024 от заседание на ОС на учените в ИМИ210.55 KB12.06.2024 в 19:13
Протокол 2/2024 от заседание на ОС на учените в ИМИ205.94 KB03.06.2024 в 11:51
Протокол 1/2024 от съвместно заседание на ОС на учените и НС на ИМИ266.17 KB25.01.2024 в 17:39
Протокол 2/2023 от заседание на ОС на учените в ИМИ222.36 KB07.04.2023 в 8:38
Протокол 1/2023 от съвместно заседание на ОС на учените и НС на ИМИ439.54 KB27.01.2023 в 1:31
Протокол 1/2022 от съвместно заседание на ОС на учените и НС на ИМИ207.38 KB26.01.2022 в 12:28
Протокол 3/2021 от заседание на ОС на учените в ИМИ331.68 KB01.06.2021 в 17:20
Протокол 2/2021 от заседание на ОС на учените в ИМИ408.75 KB11.02.2021 в 19:23
Протокол 1/2021 от съвместно заседание на ОС на учените и НС на ИМИ225.20 KB04.02.2021 в 15:55
Протокол 3/2020 от заседание на Общото събрание на учените в ИМИ675.16 KB01.07.2020 в 1:14
Протокол 2/2020 от заседание на Общото събрание на учените в ИМИ257.51 KB01.07.2020 в 1:15
Протокол 1/2020 от съвместно заседание на ОС на учените и НС на ИМИ363.52 KB28.01.2020 в 16:14
Протокол 1/2019 от съвместно заседание на ОС на учените и НС на ИМИ276.10 KB29.01.2019 в 14:46
Протокол 1/2018 на Общото събрание на учените от ИМИ151.57 KB05.03.2018 в 14:56
Протокол 2/2017 на Общото събрание на учените от ИМИ241.74 KB05.03.2018 в 14:56
Протокол 1/2017 на Общото събрание на учените от ИМИ216.11 KB05.03.2018 в 14:56
Протокол 4/2016 на Общото събрание на учените от ИМИ357.50 KB05.03.2018 в 14:56
Протокол 3/2016 на Общото събрание на учените от ИМИ148.50 KB05.03.2018 в 14:56
Протокол 2/2016 на Общото събрание на учените от ИМИ149.65 KB05.03.2018 в 14:56
Протокол 1/2016 на Общото събрание на учените от ИМИ165.15 KB05.03.2018 в 14:56