Медал с лента и плакет на ИМИ-БАН

С отличията на ИМИ – медал с лента и плакет, се награждават физически и юридически лица, допринесли за развитието на математиката и информатиката в България и по-специално в ИМИ-БАН.

Подробности относно отличията и процедурата за номиниране се съдържат в статута за награди и отличия на ИМИ-БАН.

Статут на награди и отличия на ИМИ

Носители на медал с лента на ИМИ-БАН

доц. д-р Владимир Михайлов Вельов Протокол № 5/26.05.2023
проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова Протокол № 5/26.05.2023
ас. Емил Стойков Келеведжиев Протокол № 5/26.05.2023
чл.-кор. Олег Кръстев Мушкаров Протокол № 8/14.05.2021
акад. Веселин Стоянов Дренски Протокол № 12/18.12.2020
доц. д-р Румена Николова Калтинска Протокол № 9/25.09.2020
проф. дмн Йохан Тодоров Давидов Протокол № 9/25.10.2019
акад. Алберт Николаевич Ширяев, Математически институт Стеклов на РАН Протокол № 8-1/18.09.2019
проф. Петър Любомиров Станчев Протокол № 5/17.05.2019
проф. Ефим Исакович Зелманов, Калифорнийски университет, Сан Диего, САЩ Протокол № 12/13.10.2017
проф. дфмн Армен Глебович Сергеев, МИ „В. А. Стеклов“, Русия Протокол № 12/13.10.2017
проф. Веселин Михайлов Петков, Университета в Бордо, Франция Протокол № 12/13.10.2017
акад. Станимир Любенов Троянски Протокол № 12/13.10.2017
проф. Радослав Димов Павлов Протокол № 12/13.10.2017
проф. Николай Михайлов Янев Протокол № 12/13.10.2017
доц. Андрей Стефанов Андреев Протокол № 12/13.10.2017
проф. Аврам Моис Ескенази Протокол № 5/20.05.2016
акад. Петър Радоев Попиванов Протокол № 4/15.04.2016
проф. Асен Любомиров Дончев, Университета в Мичиган, САЩ Протокол № 2/07.03.2014
проф. Светослав Маринов Марков Протокол № 6/10.05.2013
акад. Петър Стоянов Кендеров Протокол № 5/29.03.2013
проф. Стоян Йорданов Недев Протокол № 10/16.11.2012
акад. Юрий Михайлович Арский, ВИНИТИ-РАН, Русия Протокол № 13/18.11.2011
Джоан Дидженаро, президент на Център за върхови постижения в образованието, САЩ Протокол № 4/29.05.2009
проф. Николай Христович Розов, МГУ „М. В. Ломоносов“, Русия Протокол № 7/05.12.2008
чл.-кор. Борис Александрович Севастьянов, МИ „В. А. Стеклов“, Русия Протокол № 5/17.10.2008
проф. Ласло Ловас, Унгарска академия на науките Протокол № 4/04.07.2008
акад. Петър Радоев Попиванов Протокол № 3/28.03.2008
проф. Петър Христов Бърнев Протокол № 2/29.02.2008
ст.н.с. І ст. Станчо Генчев Димиев Протокол № 8/19.10.2007
ст.н.с. І ст. Владимир Любомиров Чакалов Протокол № 8/19.10.2007
ст.н.с. I ст. Георги Иванов Христов Протокол № 8/19.10.2007
проф. Георги Димитров Каратопраклиев Протокол № 8/19.10.2007
проф. Петър Кирилов Русев Протокол № 8/19.10.2007
проф. Райчо Димитров Лазаров Протокол № 8/19.10.2007
чл.-кор. Иван Христов Димовски Протокол № 8/19.10.2007
акад. Благовест Христов Сендов Протокол № 8/19.10.2007

Удостоени с плакет на ИМИ-БАН

Нов български университет Протокол № 12/30.09.2011
Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Протокол № 16/16.12.2010
Център за върхови постижения в образованието, САЩ Протокол № 4/29.05.2009
Институт по математика на Полската академия на науките Протокол № 3/13.03.2009
Математически институт на Сръбската академия на науките и изкуствата Протокол № 8/19.10.2007
Институт по математика на Полската академия на науките Протокол № 8/19.10.2007
Институт по математика „Алфред Рени“ на Унгарската академия на науките Протокол № 8/19.10.2007
Изследователски институт по автоматизация и изчислителна техника на Унгарската академия на науките Протокол № 8/19.10.2007
Институт по математика „Симион Стоилов“ на Румънската академия Протокол № 8/19.10.2007
Институт по математическа статистика и приложна математика „Георге Михок – Каюс Якоб“ на Румънската академия Протокол № 8/19.10.2007
Математически институт „В. А. Стеклов“ на Руската академия на науките Протокол № 8/19.10.2007
Институт по проблемите на предаване на информация „А. А. Харкевич“ на Руската академия на науките Протокол № 8/19.10.2007