Проектът “Изследователи в триъгълника на знанието” (K-TRIO) осъществява връзка между учените и тяхната работа и широката общественост като по този начин увеличава осведомеността на хората за научните дейности и постижения, запознава ги с това какъв ефект имат те върху ежедневния живот. Целта е да бъдат привлечени и мотивирани повече млади хора да развиват кариера, свързана с науката.

Официалното откриване на Европейска нощ на учените 2022 ще се състои на 30 септември 2022 г. от 18:00 часа в Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ (подкуполното пространство на пл. „Независимост“ (Ларго). Тази година събития от Нощта на учените ще се организират в 15 града и 22 училища. В програмата са включени отворени врати на лаборатории, музеи и училища, дискусионни клубове, лекции и научни семинари. Публиката ще бъде включена в дебатите за приноса на проучванията и нововъведенията, за зеления и цифров преход на икономиката, за пробивните иновации и научните постижения в Европа и България.

Българските участници в Европейския конкурс за млади учени EUCYS ще представят своите проекти от 17:15 ч., а награждаването им ще се проведе по време на официалното откриване на Нощта на учените. Повече за събитието, както и програма на Нощта по градове – вижте на https://nauka.bg/nosht-2022/.

В България Европейска нощ на учените се организира за първи път през 2006 година, а координатор на проекта K-TRIO е Софийският университет “Св. Климент Охридски”. Останалите партньори – участници в дейностите по проекта, са Институтът по математика и информатика на БАН, Сдружение Форум Наука, Тракийският университет, Русенският университет „Ангел Кънчев“, Бургаският университет „Проф. Асен Златаров“, Центърът по растителна системна биология и биотехнология – Пловдив, Клуб Млади Таланти, Регионалният исторически музей – София, Единният център за иновации на БАН и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив.

От 2006 година досега Софийският университет организира общо 14 издания на събитието, като с времето са привлечени и нови партньори от сферата на образованието, научните изследвания и индустрията. Всички тези партньори си сътрудничат с голям брой национални или регионални заинтересовани страни и са ангажирали още над 30 асоциирани или подкрепящи партньори, като Министерството на образованието и науката и неговите регионални управления на образованието – общини, училища, НПО и др.

Проектът K-TRIO ще създаде по-добро разбиране за това как научната и развойна дейност допринасят за благосъстоянието на хората и устойчивото развитие и ще подчертае общите европейски усилия за преодоляване на глобалните предизвикателства, изграждане на зелена икономика и цифров единен пазар, интелигентни градове, интелигентни фабрики и пълноценно възползване от чистите технологии, Интернет на нещата (IoT), изкуствения интелект, големите бази данни и изчисленията в облак. Ще бъде подчертана и ролята на всичко това в разрешаването на съвременни кризи като тази с COVID-19.