Бенгус-Ласние, Андрей

изследовател
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 327
Бенгус-Ласние, Андрей

изследовател

Научна програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки“ (ПИКОМ),
01.10.2022 - 30.09.2024 г.

София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 327

Воробьов, Константин

изследовател
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 464
Воробьов, Константин

изследовател

Национална научна програма "Петър Берон и НИЕ",
22.02.2023 - 21.02.2025 г.

София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 464

Глазунов, Николай

изследовател
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 419
Глазунов, Николай

изследовател

Фондация SIMONS, 01.03.2024 - 28.02.2025 г.

София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 419

Коджабашев, Димитър

математик, д-р
+359 2 979 2827
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 515
Personal website
Коджабашев, Димитър

математик, д-р

Научни интереси: (еквивариантна) (стабилна) хомотопна теория, топологични модулярни форми

+359 2 979 2827
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 515
Personal website

Митанкин, Владимир

изследовател
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 567
Митанкин, Владимир

изследовател

Рамкова програма "Хоризонт Европа"

София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 567

Пежан, Хамед

изследовател
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 405
Пежан, Хамед

изследовател

Научна програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки“ (ПИКОМ),
03.05.2023 - 02.05.2024 г.

София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 405

Петков, Александър

изследовател
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 411
Петков, Александър

изследовател

Национална научна програма "Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука" (ВИХРЕН),
01.01.2023 - 31.12.2023 г.

София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 411

Полянский, Александр

изследовател
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 464
Полянский, Александр

изследовател

Научна програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки“ (ПИКОМ),
21.02.2023 - 20.02.2024 г.

София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 464

Сю, Дзячан

изследовател
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 406
Сю, Дзячан

изследовател

Национална научна програма "Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука" (ВИХРЕН),
06.02.2023 - 05.02.2024 г.

София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 406

Харченко, Оксана

изследовател – старши сътрудник, д-р
+359 2 979 xxxx
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 419
Харченко, Оксана

изследовател – старши сътрудник, д-р

Обработка на биомедицинска информация, математически методи за извличане на полезен сигнал от фонов шум с висока интензивност

+359 2 979 xxxx
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 419

Хорджа, Ричард-Пол

изследовател
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 411
Хорджа, Ричард-Пол

изследовател

Фондация SIMONS, 19.09.2023 - 18.03.2024 г.

София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 411

Цанов, Валдемар

изследовател
+359 2 979 2807
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 567
Research Gate
Цанов, Валдемар

изследовател

Научна програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки“ (ПИКОМ),
01.01.2023 - 31.12.2023 г.

Научни интереси: Теория на Ли, редуктивни и полупрости групи на Ли, линейни представяния и действия върху многообразия. Геометрия на флаговите многообразия. Геометрична теория на инвариантите.

+359 2 979 2807
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 567
Research Gate

Чин, Инди

изследовател
Чин, Инди

изследовател

Научна програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки“ (ПИКОМ),
11.08.2023 - 10.08.2024 г.

Школников, Михаил

изследовател
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 406
Школников, Михаил

изследовател

Фондация SIMONS, 17.07.2023 - 16.07.2024 г.

София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 406