Директор

Акад. Веселин Дренски

E-mail: director@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 870-10-72
Акад. Веселин Дренски

Директор

+359 2 979 2820
Заместник-директор

Научна политика в областите на математическите структури, информатиката и образованието, и работата с младите таланти

Проф. дмн Петър Бойваленков

E-mail: peter@math.bas.bg
Тел.: (+359 2) 979 2806
Проф. дмн Петър Бойваленков

Заместник-директор

Научна политика в областите на математическите структури, информатиката и образованието, и работата с младите таланти

+359 2 979 2806
Заместник-директор

Научна политика в областта на математическото моделиране и национални, европейски и международни проекти и програми

Проф. д-р Нели Димитрова

E-mail: nelid@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-28-11
Проф. д-р Нели Димитрова

Заместник-директор

Научна политика в областта на математическото моделиране и национални, европейски и международни проекти и програми

+359 2 979 2811
Директор АСД

Административно-стопанска дейност

Полина Кертева

E-mail: pkerteva@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-28-16, стая 252
Полина Кертева

Директор АСД

Административно-стопанска дейност

(+359-2) 979-28-16
Научен секретар

Проф. д-р Величка Милушева

E-mail: vmil@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-38-22
Проф. д-р Величка Милушева

Научен секретар

+359 2 979 2807