Директор

Проф. дмн Петър Бойваленков

E-mail: director@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 870-10-72
Проф. дмн Петър Бойваленков

Директор

(+359-2) 870-10-72
Заместник-директор

Научна политика и работа с млади таланти

чл.-кор. проф. дмн Николай Николов

E-mail: nik@math.bas.bg
Тел.: (+359 2) 979 2883
чл.-кор. проф. дмн Николай Николов

Заместник-директор

Научна политика и работа с млади таланти

(+359 2) 979 2883
Заместник-директор

Академично развитие, национални, европейски и международни проекти и програми

Проф. д-р Величка Милушева

E-mail: vmil@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-3822
Проф. д-р Величка Милушева

Заместник-директор

Академично развитие, национални, европейски и международни проекти и програми

(+359-2) 979-3822
Директор АСД

Административно-стопанска дейност

Полина Кертева

E-mail: pkerteva@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-28-16
Полина Кертева

Директор АСД

Административно-стопанска дейност

(+359-2) 979-28-16
Научен секретар

Доц. д-р Красимира Иванова

E-mail: kivanova@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-2857
Доц. д-р Красимира Иванова

Научен секретар

(+359-2) 979-2857