Браухле, Мария

асистент
+359 2 979 2836
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 576
Браухле, Мария

асистент

Динамични образователни среди, обучение на учители за работа с динамичен математически софтуер, изследователски подход в обучението по математика

+359 2 979 2836
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 576

Василева, Албена

асистент, секретар на секция
+359 2 979 2838
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 559
Василева, Албена

асистент, секретар на секция

Образование по математика, изследователски подход, математически състезания, обучение на талантливи ученици, проектно-базирано обучение

+359 2 979 2838
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 559

Гачев, Георги

асистент, д-р
+359 2 979 2836
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 576
Гачев, Георги

асистент, д-р

Информатика, математическо моделиране, химия, комуникационно и изчислително оборудване.

+359 2 979 2836
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 576

Кортезов, Ивайло

доцент, д-р
+359 2 979 3849
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 420
Кортезов, Ивайло

доцент, д-р

Обща топология, функционален анализ, кардиналнозначни инварианти.

+359 2 979 3849
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 420

Лазаров, Борислав

професор, д-р, ръководител на секция
+359 2 979 2838
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 559
Лазаров, Борислав

професор, д-р, ръководител на секция

Дидактически модели, дидактически технологии, индивидуални образователни траектории, обучение на изявени ученици, контекстно обучение, изграждане на компетенции, интегрирано обучение, сократов стил.

+359 2 979 2838
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 559

Маринов, Мирослав

математик
+359 2 979 2836
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 576
Маринов, Мирослав

математик

Образование по математика и подготовка на олимпийци, вероятности и комбинаторика, теория на числата, математическо моделиране

+359 2 979 2836
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 576

Сендова, Евгения

доцент, д-р, асоцииран член
+359 2 979 2872
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 365
Личен сайт
Сендова, Евгения

доцент, д-р, асоцииран член

Методологична поддръжка на проекти за внедряване на изследователския подход в началното и средното училище, разработване на компютърни микросветове и модели за интегриране на учебния и творческия процес, методологични проблеми на използване на дигиталните технологии в образованието по математика, естествени езици, музика, природни науки и изкуства, приложение на информатиката и дигиталните технологии в началното и средното училище.

+359 2 979 2872
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 365
Личен сайт

Събева, Невена

асистент
+359 2 979 2825
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 519
Личен сайт
Събева, Невена

асистент

Методика на обучението по математика, геометрия, технологично-подпомогнато обучение.

+359 2 979 2825
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 519
Личен сайт

Чехларова, Тони

професор, д-р
+359 2 979 3867
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 460
Личен сайт
Чехларова, Тони

професор, д-р

Приложения на ИКТ в образованието, динамични образователни среди, пространствена интелигентност, математика и изкуство, занимателна математика в обучението.

+359 2 979 3867
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 460
Личен сайт