Русев, Петър

професор, дмн, почетен член на ИМИ
+359 2 979 3803
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 311

Русев, Петър

професор, дмн, почетен член на ИМИ
Научни интереси:
+359 2 979 3803
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 311