Уъркшоп “Recent developments in Hodge theory”

На 9, 10 и 11 август, в ИМИ-БАН ще се проведе уъркшоп "Recent developments in Hodge theory", организиран от Institute of the Mathematical Sciences of the Americas (IMSA) и Международния център по математически науки (ICMS-Sofia) към ИМИ-БАН. Програмата, както заглавия и абстракти на докладите  са достъпни на следния адрес: https://simons.icms.bg/event/recent-developments-in-hodge-theory/ ПРОГРАМА Докладите на Phillip Griffiths, Institute for Advanced Study, USA Ernesto Lupercio, Cinvestav-IPN, Mexico Vestislav Apostolov, Université du Québec à Montréal, Canada and Institute of Mathematics and Informatics, Sofia, Bulgaria Gueo Grantcharov,  Florida International University, USA са част от Consortium Distinguished Lecture Series.