Когато математиката се възприема като „яка”: екип от ИМИ-БАН на Софийския фестивал на науката

На 12 и 13 май т.г. екип на ИМИ-БАН с ръководител доц. Тони Чехларова взе участие в седмото издание на Софийския фестивал на науката, създаден през 2011 г. от Британски съвет и Форум Демокрит, под патронажа на Министерството на образованието и науката. Екипът представи математически пърформанс на тема Симетрии, в който участниците се научиха да откриват различните видове симетрии в природата и в произведенията на изкуството и се запознаха с интересни техни свойства. В екипа на ИМИ-БАН участваха доц. Евгения Сендова, д-р Георги Гачев, докторант Галя Пенчева – представители на секцията „Образование по математика и информатика”, и студенти от Лесотехническия университет и Нов български университет. […]