Семинар “Приложения на диференциалните уравнения в науките”

На 07.06.2023 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ - БАН ще се проведе семинар по Приложения на диференциалните уравнения в науките с лектор академик Петър Попиванов на тема: Кратък обзор върху логаритмичното уравнение на Шрьодингер  Резюме Поканват се всички интересуващи се.

Семинар “Приложения на диференциалните уравнения в науките”

На 05.04.2023 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ - БАН ще се проведе семинар по Приложения на диференциалните уравнения в науките с лектор академик Петър Попиванов на тема: НЕЛОКАЛНОТО УРАВНЕНИЕ НА ЛИУВИЛ С НЕЛИНЕЙНО ГРАНИЧНО УСЛОВИЕ НА РОБЕН  Резюме. Нелокалното уравнение на Лиувил в кръга, снабдено с постоянни данни на Дирихле, е обект на многобройни изследвания през последните 20 г., като основополагаща е една статия на Л. Онзагер от 1949 г. Конкретните приложения са в областта на статистическата физика. Ще разкажем някои резултати за задачата на Робен за същото уравнение, като основното ударение поставяме на нелинейното гранично условие относно решението, и съдържащо нормалната производна към единичната окръжност. Посочени са случаи, когато задачата притежава единствено класическо решение, което се оказва радиално симетрично. [...]

Семинар “Приложения на диференциалните уравнения в науките”

На 11.01.2023 г. от 14:00 часа ще се проведе семинар по Приложения на диференциалните уравнения в науките към Института по математика и информатика с лектор академик Петър Попиванов на тема: ЯВНИ ФОРМУЛИ И ГРАФИЧЕН ПОРТРЕТ НА РЕШЕНИЯТА НА КЛАСОВЕ ОДУ ОТ ПЪРВИ РЕД В ОКОЛНОСТ НА ОСОБЕНА ТОЧКА. ТЕОРЕМА НА ДАВИДОВ  Резюме. В този доклад се коментира една известно теорема на Давидов и се прилагат явни формули за решенията на диференциални уравнения зададени като нули на квадратичен диференциал. Работи се в околността на особена точка. Възможно приложение е в канонизацията на линейни ЧДУ от втори ред. По този начин се изучават и техните особености в хиперболичния случай. Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/2013612941?pwd=cGFvdWJJTTAvRmJzRWtzMHlZWEIvUT09 Meeting ID: 201 361 2941 Passcode: 6VeNEq Поканват се всички интересуващи се.

Go to Top