Семинар по Приложна математика

Първата сбирка на новоучредения Семинар по приложна математика, който е част от дейностите на програма ПИКОМ, ще се състои на 08.11.2022 от 15:00 в зала 503 на ИМИ. Доклад на тема: Решаване на оптимизационни задачи с квантови отгряващи компютри ще изнесе проф. Христо Джиджев (ИИКТ-БАН).  Резюме: Квантовите отгряващи (quantum annealing) компютри (КОК), като тези на канадската компания D-Wave Systems Inc., използват квантови ефекти за търсене решения на задачи, които са трудни за решаване на класическите компютри. За разлика от по-известните универсални квантови компютри, КОК са специализирани да решават клас задачи от квадратична оптимизация, които включват всички NP-трудни задачи, като например задачата за максималната клика, оцветяването на графи, и задачата за търговски пътник. Благодарение на тази специализация, тези компютри разполагат с много по-голям брой кубити [...]