Съвместно заседание на семинара по „Алгебра и логика” и на общия семинар на секция „Анализ, геометрия и топология”

На 12 март 2021 г. (петък) от 16:30 часа ще се проведе съвместно дистанционно заседание на семинара по „Алгебра и логика” и на общия семинар на секция „Анализ, геометрия и топология”. Доклад на тема Algebraic Non-hyperbolicity of Hyperkähler Manifolds ще изнесе Людмила Каменова (Stony Brook University, USA). Резюме. A projective manifold is algebraically hyperbolic if the degree of any curve is bounded from above by its genus times a constant, which is independent from the curve. This is a property which follows from Kobayashi hyperbolicity. We prove that hyperkahler manifolds are not algebraically hyperbolic when the Picard rank is at least 3, or if the Picard rank is 2 and the SYZ conjecture on existence of Lagrangian fibrations is true. We also prove that [...]