Семинар на секция “Математическо моделиране и числен анализ”

Поредната сбирка на семинара на секция Математическо моделиране и числен анализ ще се състои на 03.10.2022 г., понеделник, от 14:00 часа в зала 403 на Института по математика и информатика. Доклад на тема: Математическо моделиране и компютърни симулации на задачи от физиката на джозефсоновите контакти ще изнесе д-р Стефани Панайотова, Пловдивски университет.

2022-09-26T12:41:10+03:00понеделник, 26 септември 2022|Categories: |Tags: |

Семинар на секция “Математическо моделиране и числен анализ”

Поредната сбирка на СЕМИНАРА на секция "Математическо моделиране и числен анализ" ще се състои (присъствено) на 05.05.2022 г., четвъртък, от 14:00 часа в зала 403 на Института по математика и информатика. Доклад на тема: Optimal Over-Parametirized Learning ще изнесе Prof. Peter Binev, University of South Carolina, USA. Абстракт

Семинар на секция “Математическо моделиране и числен анализ”

На 24 март 2022 г. (четвъртък) от 14:00 часа ще се проведе семинар на секция "Математическо моделиране и числен анализ" в приложението Zoom. Dr. habil. Clemens Hofreither ще представи доклад на тема A Newton's method for best uniform rational approximation Абстракт. We present a novel algorithm, inspired by the recent BRASIL algorithm, for best uniform rational approximation based on a formulation of the problem as a nonlinear system of equations and barycentric interpolation. We derive a closed form for the Jacobian of the system of equations and formulate a Newton's method for its solution. The resulting method for best uniform rational approximation can handle singularities and arbitrary degrees for numerator and denominator. It typically converges globally and exhibits superlinear convergence in a neighborhood of the [...]

Семинар на секция “Математическо моделиране и числен анализ”

На 31 май 2021 г. (понеделник) от 14:00 часа ще се проведе семинар на секция "Математическо моделиране и числен анализ" в приложението Zoom. Доцент Петър Рашков ще представи доклад на тема Viable controls in models for vector-borne diseases IMI BAS is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Петър Рашков - Viable controls in models for vector-borne diseases Time: May 31, 2021 14:00 Sofia Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/83946061001?pwd=c2Q4eFJwbmQ0dkYzbkRlY0dNSGdLZz09 Meeting ID: 839 4606 1001 Passcode: 743506    

Семинар на секция “Математическо моделиране и числен анализ”

На 27 май 2021 г. (четвъртък) от 14:00 часа ще се проведе семинар на секция "Математическо моделиране и числен анализ" в системата Zoom. Доклад на тема Сравнение между два числени метода за решаване на двумерното парадигматично уравнение на Бусинеск ще изнесе Красимир Ангелов. Time: May 27, 2021 14:00 Sofia Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/87097042675?pwd=TTJmV201VDJGWEd3a0dGYnVOaTNudz09 Meeting ID: 870 9704 2675 Passcode: 218907  

Семинар на секция “Математическо моделиране и числен анализ”

На 18 март 2021 г. (четвъртък) от 14:00 часа ще се проведе семинар на секция "Математическо моделиране и числен анализ" в системата Zoom. Доклад на тема Апроксимация на параметрични модели за растеж и еволюция на тумори по метода на редуцирания базис ще изнесе доц. Петър Рашков. Абстракт: Ще направя кратко въведение в метода на редуцирания базис (МРБ) за намиране на приближени решения на параметрични ЧДУ, дискретизирани по метода на крайните елементи. Ще бъдат представени два класически подхода за построението на базиса: правилно ортогонално разлагане (POD) и алчен алгоритъм. За да бъде използван пълноценно, алчният алгоритъм трябва да бъде придружен от оценка на грешката на апроксимация на численото решение с решението по МРБ. Направен е теоретичен анализ върху апостериорната оценка на грешката за две параметрични [...]

Go to Top