Семинар “Диференциални уравнения и математическа физика”

На 10.04.2024 г. от 14:15 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения и математическа физика. Доклад на тема CHEMICAL COMPOSITION OF THE SUN DISK AND OF THE STARS’ DISKS. EVOLUTION OF THE STARS. BINARY SYSTEMS. GEOMAGNETIC STORMS. SATELLITES. SOLAR-TERRESTIAL INVESTIGATION AND SOLAR WIND. AIRPLANES AND HELICOPTERS ще изнесе Емилиан Атанасов. Всички интересуващи се са добре дошли