Семинар “Дигитална култура”

На 21 юни 2021 г. (понеделник) от 15:00 часа ще се проведе дистанционно заседание на семинар "Дигитална култура", организиран от секция "Математическа лингвистика" на ИМИ – БАН. 

Семинар “Дигитална култура”

Семинар "Дигитална култура" на секция Математическа лингвистика Дата: 18.10.2018 Лектор: Нектариос Мамуцис Тема на доклада: Дизайн, внедряване и използване на e-Shadow за формално и не-формално обучение. Място: Институт по математика и информатика, БАН, ул., Акад. Г. Бончев, бл. 8, стая 278 Час: 13:00

Семинар “Дигитална култура”

Семинар "Дигитална култура" на секция Математическа лингвистика Дата: 15.11.2017 Лектор: Десислава Панева-Маринова, Институт по математика и информатика, БАН Тема: Алгоритмизация на някои сценарии за образователни игри Място: Институт по математика и информатика, БАН, ул., Акад. Г. Бончев, бл. 8, стая 278 Час: 13:00

Семинар “Дигитална култура”

Семинар "Дигитална култура" на секция Математическа лингвистика Дата: 08.01.2018 Лектор: Детелин Лучев, Институт по математика и информатика, БАН Публична лекция: Технологични аспекти и услуги в цифрови библиотеки с културно-историческо съдържание. Лекцията представя научни резултати и разработки, насочени към търсене на решения и изграждане на модели, методи и средства за по-добро използване, изследване и предоставяне на съдържание в цифрови системи с културно-историческо съдържание. Място: Институт по математика и информатика, БАН, ул., Акад. Г. Бончев, бл. 8, стая 278 Час: 13:30

Go to Top