Отчетна сесия на секция ММЧА

Годишната отчетна  сесия на секция „Математическо моделиране и числен анализ“ ще се проведе на 12.12.2022 от 9:30 в зала 403 на ИМИ. Програма 9:30-9:50 Камен Иванов, The problem for Downward Continuation. 9:50-10:10 Илия Илиев, Гранични цикли в осцилатор на Релей-Лиенар. 10:10-10:30 Евгения Попова, Regularity radius for matrices with rank-one interval parameters. 10:30-10:45 Кафе-пауза 10:45-11:05 Мая Минчева, Delay stability of reaction networks. 11:05-11:25 Петър Рашков,  Задача за оптимално бързо действие в епидемичен модел на векторно-предавана болест с ограничения на управлението. 11:25-11:45 Милен Борисов, Светослав Марков, The Exponential Decay and Outbreak Functions: Analysis and Numerical Simulation. 11:45-12:00 Пауза 12:00-12:20 Иван Бажлеков, Generalized fractional bioreaction model and numerical approach. 12:20-12:40 Михаил Кръстанов, On the Euler equation. 12:40-13:00 Станислав Харизанов,  Efficient Quadratic Programming via square-root-matrix approximation.

Семинар на секция “Математическо моделиране и числен анализ”

Поредната сбирка на СЕМИНАРА на секция "Математическо моделиране и числен анализ" ще се състои (присъствено) на 05.05.2022 г., четвъртък, от 14:00 часа в зала 403 на Института по математика и информатика. Доклад на тема: Optimal Over-Parametirized Learning ще изнесе Prof. Peter Binev, University of South Carolina, USA. Абстракт

Семинар на секция “Математическо моделиране и числен анализ”

На 24 март 2022 г. (четвъртък) от 14:00 часа ще се проведе семинар на секция "Математическо моделиране и числен анализ" в приложението Zoom. Dr. habil. Clemens Hofreither ще представи доклад на тема A Newton's method for best uniform rational approximation Абстракт. We present a novel algorithm, inspired by the recent BRASIL algorithm, for best uniform rational approximation based on a formulation of the problem as a nonlinear system of equations and barycentric interpolation. We derive a closed form for the Jacobian of the system of equations and formulate a Newton's method for its solution. The resulting method for best uniform rational approximation can handle singularities and arbitrary degrees for numerator and denominator. It typically converges globally and exhibits superlinear convergence in a neighborhood of the [...]

Семинар на секция “Математическо моделиране и числен анализ”

На 31 май 2021 г. (понеделник) от 14:00 часа ще се проведе семинар на секция "Математическо моделиране и числен анализ" в приложението Zoom. Доцент Петър Рашков ще представи доклад на тема Viable controls in models for vector-borne diseases IMI BAS is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Петър Рашков - Viable controls in models for vector-borne diseases Time: May 31, 2021 14:00 Sofia Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/83946061001?pwd=c2Q4eFJwbmQ0dkYzbkRlY0dNSGdLZz09 Meeting ID: 839 4606 1001 Passcode: 743506    

Семинар на секция “Математическо моделиране и числен анализ”

На 27 май 2021 г. (четвъртък) от 14:00 часа ще се проведе семинар на секция "Математическо моделиране и числен анализ" в системата Zoom. Доклад на тема Сравнение между два числени метода за решаване на двумерното парадигматично уравнение на Бусинеск ще изнесе Красимир Ангелов. Time: May 27, 2021 14:00 Sofia Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/87097042675?pwd=TTJmV201VDJGWEd3a0dGYnVOaTNudz09 Meeting ID: 870 9704 2675 Passcode: 218907  

Семинар на секция “Математическо моделиране и числен анализ”

На 18 март 2021 г. (четвъртък) от 14:00 часа ще се проведе семинар на секция "Математическо моделиране и числен анализ" в системата Zoom. Доклад на тема Апроксимация на параметрични модели за растеж и еволюция на тумори по метода на редуцирания базис ще изнесе доц. Петър Рашков. Абстракт: Ще направя кратко въведение в метода на редуцирания базис (МРБ) за намиране на приближени решения на параметрични ЧДУ, дискретизирани по метода на крайните елементи. Ще бъдат представени два класически подхода за построението на базиса: правилно ортогонално разлагане (POD) и алчен алгоритъм. За да бъде използван пълноценно, алчният алгоритъм трябва да бъде придружен от оценка на грешката на апроксимация на численото решение с решението по МРБ. Направен е теоретичен анализ върху апостериорната оценка на грешката за две параметрични [...]

Съвместен семинар на катедра ЧМА, ФМИ-СУ, и секция ММЧА

Съвместен семинар на катедра ЧМА, ФМИ-СУ и секция “Математическо моделиране и числен анализ”, ИМИ-БАН, 13.09, петък, 11-12 часа, зала 403 на ИМИ-БАН.  На 13.09, петък, от 11 до 12 часа, в зала 403 на ИМИ-БАН., гл.ас. д-р Иван Христов от кат. Компютърна информатика, ФМИ и ст.н.с. д-р Зариф Шарипов от Лаборатория по информационни технологии, ОИЯИ, Дубна, Русия, ще изнесат следните доклади: How to obtain a mathematically reliable long-term solution of a chaotic dynamical system?  Ivan Hristov  To obtain a mathematically reliable long-term solution of a chaotic dynamical system we have to be extraordinary in many directions. First, we have to use not the standard double precision arithmetic, but a multiple precision arithmetic library instead. In order to be efficient, we need a numerical method [...]

2019-09-12T09:59:58+03:00четвъртък, 12 септември 2019|Categories: |Tags: , |
Go to Top