Семинар на секция ДУМФ

На 29.01.2021 г. от 14:15 чрез платформата Zoom ще се проведе първата сбирка за 2021 г. на семинара по Диференциални уравнения и математическа физика. Лекция на тема: Intersecting Null Cones and Mathematical Modeling of GPS, GLONASS Intersatellite Communications in the Gravitational Field of Near-Earth Space with Account of General Relativity Theory ще изнесе д-р Богдан Димитров от Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН. Следва линка към срещата Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/87368542312?pwd=ZkRZTkp6aTl0U0o0UlZ2L0h3Q0lBZz09 Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Семинар по диференциални уравнения

На 17.06.2020 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчици акад. Петър Попиванов и проф. дмн Анжела Славова на тема: НОБЕЛОВАТА НАГРАДА ПО ФИЗИКА ЗА 2019 г. АБЕЛОВАТА НАГРАДА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 2020 г. Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Семинар по диференциални уравнения

На 11.03.2020 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчик акад. Петър Попиванов в памет на Л. Ниренберг (1925 - 2020). Ще бъде направен кратък обзор на някои открояващи се резултати на проф. Ниренберг в областта на частните диференциални уравнения. Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Семинар по диференциални уравнения

На 11.02.2020 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчик д-р Мирко Тарули, на тема: DECAY AND SCATTERING IN ENERGY SPACE FOR THE SOLUTION OF GENERALIZED HARTREE EQUATION Резюме. We prove decay with respect some Lebesgue norms for a class of Schrödinger equations with non-local nonlinearities by showing new Morawetz inequalities and estimates. As a straightforward product we obtain large-data scattering in the energy space for the solutions to the defocusing generalized Hartre equations with mass-energy intercritical nonlinearities in any space dimensions. Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

2020-01-22T20:50:25+00:00вторник, 11 февруари 2020|Категории: |Етикети: , |

Семинар по диференциални уравнения

На 09.12.2019 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчик Prof. Nicola Visciglia (University of Pisa), на тема: GROWTH PHENOMENA FOR DISPERSIVE EQUATIONS Резюме. We present a series of joint works with N. Tzvetkov. We shall discuss the growth of Sobolev norms in the periodic setting and the growth of moments in the Euclidean setting. In this last case we also get the precise asymptotic behavior for large times. Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

2019-11-16T23:45:40+00:00понеделник, 9 декември 2019|Категории: |Етикети: , |

Семинар по диференциални уравнения

На 30.10.2019 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчик акад. Петър Попиванов, ИМИ-БАН, на тема: НЯКОЛКО ДУМИ ЗА ОПЕРАТОРИТЕ С ИНВОЛЮТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ В доклада се разглеждат основни микролокални свойства на операторите с инволютивни характеристики, като (не)разрешимост и хипоелиптичност. За да се проясни допълнително картината, са преведени многобройни конкретни примери. Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Семинар по диференциални уравнения

На 26.09.2019 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчик акад. Петър Попиванов, ИМИ-БАН, на тема: УСЛОВИЕТО (Psi) НА НИРЕНБЕРГ - ТРЕВ В ТЕОРИЯТА НА ОПЕРАТОРИТЕ ОТ ГЛАВЕН ТИП. ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Семинар по диференциални уравнения

На 28.06.2019 г. от 12:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчик Col. Prof. Dimple Chalishajar, Virginia Military Institute, USA на тема: EXACT AND TRAJECTORY CONTROLLABILITY OF NONLINEAR AND FRACTIONAL ORDER SYSTEMS: A THEORETICAL AND AN ANALYTICAL APPROACH Резюме. Study of nonlinear systems is important since most of the practical systems are nonlinear in nature. There are different notions of controllability like complete controllability, approximate controllability, exact controllability, partial exact controllability, null controllability, local controllability, etc. A current notion of controllability namely Trajectory controllability (T - controllability) has been introduced as a new direction in the field of control theory. We have discussed T- controllability of the first and second order nonlinear integro-differential system by [...]

Семинар по диференциални уравнения

На 28.06.2019 г. от 11:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчик Col. Prof. Chhanda Samanta, Virginia Military Institute, USA на тема: A GENERALIZED MASS FORMULA FOR STRANGE AND NON-STRANGE NUCLEI Резюме. In 1953 a strange nucleus called “Hypernucleus” was first discovered that contains a hyperon in addition to neutrons and protons. While neutrons and protons are made of up and down quarks, hyperons are made of different combinations of up, down and strange quarks. Since its first discovery, about 50 different strange-nuclei have been found with different “strangeness”. In March 2010, a strange anti-hypernucleus called, anti-hypertriton was discovered at Brookhaven National Laboratory, USA that gave a glimpse of the ‘hyper anti-world’ and extended the [...]

Семинар по диференциални уравнения

На 19.06.2019 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчик доц. д-р Димитър Младенов на тема: ТЕОРИЯ НА ЯНГ-МИЛС И ИНТЕГРУЕМОСТ Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Go to Top