Семинар “Диференциални уравнения и математическа физика”

На 22.06.2022г. от 14 ч. ще се проведе поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения на секция ДУМФ. Доклад на тема On Contact Defects in Reaction-Diffusion Systems ще изнесе д-р Милен Иванов. Абстракт: Solutions of reaction-diffusion systems exhibit a wide variety of patterns like spirals, stripes and Turing patterns. In particular, the Belousov-Zhabotinsky (BZ) reaction produces spiral patterns, which may undergo a period-doubling bifurcation; then a line defect is emitted from the center of the spiral and along it the pattern jumps half a period. In order to study this phenomenon, we consider the so-called contact defects, studied by Sandstede and Scheel: functions, which converge (in an appropriate sense) to a periodic function as x→±∞. Of interest is the problem of truncating such a [...]

Семинар “Диференциални уравнения и математическа физика”

На 02.02.2022г. от 14 ч. ще се проведе дистанционно поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения на секция ДУМФ. Доклад на тема Гравитационни вълни ще изнесе чл-кор.  Стойчо Язаджиев. Абстракт: Най-скорошната голяма революция във физиката беше директното регистриране на гравитационните вълни. Това постави началото на нова мощна област във физиката, а именно гравитационно-вълновата астрофизика и по-общо мултимесинджър астрофизиката. На гравитационните вълни се възлагат най-големите надежди за разбулване на тайните на Вселената. В моя доклад  ще представя основите на науката за гравитационните вълни, използвайки концепции от университетската физика и математика. Въз основа на стандартни курсове по физикаи и математика ще се опитам да обясня основните характеристики на откритията на LIGO и да направя оценки по порядък на ключовите параметри на първото събитие на гравитационна вълна [...]

Сбирка на семинара на секция ДУМФ

  Поредната сбирка на семинара на секция ДУМФ  ще се проведе на 08.12.2021г. от 14 ч.  Докторантът към същата секция Павел Стойнов ще изнесе доклад на тема Приложение на клетъчни невронни мрежи за изследване на частни диференциални уравнения, възникващи във финансовата математика Резюме на доклада: "Клетъчните невронни мрежи и сродните им мрежови техники са ефективно средство за приближено решаване на диференциални уравнения и системи от уравнения и днес с успех се прилагат в изчислителни модели, възникващи във финансовата математика. Работата разглежда някои модели във финансовата математика, свързани с преход от стохастични процеси и стохастични диференциални уравнения към частни диференциални и интегро-диференциални уравнения. Представени са и клетъчните невронни мрежи, като едно от направленията на развитие на изкуствения интелект, както и приложението на клетъчни невронни мрежи [...]

2021-12-07T18:11:50+02:00вторник, 7 декември 2021|Categories: |Tags: , |

Сбирка на семинара по ДУМФ, in memoriam проф. Валерий Ковачев

Тази година ни напуснаха трима наши колеги - Валерий Ковачев, Георги Райков и Васил Тинчев. В тяхна памет ще бъдe изнесена поредица от доклади на семинара по ДУМФ. Вторият доклад от поредицата е посветен на проф. Валерий Ковачев. Поредната сбирка на семинара по ДУМФ ще се проведе на 27.10.2021 г. от 14 ч. чрез платформата Зуум. Доклад на тема Continuous-time additive Hopfield-type neural networks with impulses im memoriam проф. Валерий Ковачев ще изнесе Prof. Haydar Akca, Abu Dhabi University. Линка към Зуум стаята следва: https://us02web.zoom.us/j/82525913777?pwd=dWg5UzdNRWhqcmdBWXJ4VEEvWmg1QT09 Meeting ID: 825 2591 3777 Passcode: 778070 Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Сбирка на семинара по ДУМФ, in memoriam проф. Валерий Ковачев

Тази година ни напуснаха трима наши колеги - Валерий Ковачев, Георги Райков и Васил Тинчев. В тяхна памет ще бъдe изнесена поредица от доклади на семинара по ДУМФ. Първия доклад от поредицата е посветен на проф. Валерий Ковачев. Поредната сбирка на семинара по ДУМФ ще се проведе на 06.10.2021 г. от 14 ч. чрез платформата Зуум. Доклад на тема On the stability of hyperbolic differential and difference equations with unbounded time delay term im memoriam проф. Валерий Ковачев ще изнесе Prof. Dr. Allaberen Ashyralyev, Near East University Lefkoşa(Nicosia), Mersin 10 Turkey. Линка към Зуум стаята следва: https://us02web.zoom.us/j/84135142057?pwd=VVVCbnhrYmVtNWMzVEt2NDI1eDZtdz09 Meeting ID: 841 3514 2057 Passcode: 552361 Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Семинар на секция ДУМФ

На 29.01.2021 г. от 14:15 чрез платформата Zoom ще се проведе първата сбирка за 2021 г. на семинара по Диференциални уравнения и математическа физика. Лекция на тема: Intersecting Null Cones and Mathematical Modeling of GPS, GLONASS Intersatellite Communications in the Gravitational Field of Near-Earth Space with Account of General Relativity Theory ще изнесе д-р Богдан Димитров от Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН. Следва линка към срещата Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/87368542312?pwd=ZkRZTkp6aTl0U0o0UlZ2L0h3Q0lBZz09 Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Семинар по диференциални уравнения

На 17.06.2020 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчици акад. Петър Попиванов и проф. дмн Анжела Славова на тема: НОБЕЛОВАТА НАГРАДА ПО ФИЗИКА ЗА 2019 г. АБЕЛОВАТА НАГРАДА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 2020 г. Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Семинар по диференциални уравнения

На 11.03.2020 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчик акад. Петър Попиванов в памет на Л. Ниренберг (1925 - 2020). Ще бъде направен кратък обзор на някои открояващи се резултати на проф. Ниренберг в областта на частните диференциални уравнения. Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Семинар по диференциални уравнения

На 11.02.2020 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчик д-р Мирко Тарули, на тема: DECAY AND SCATTERING IN ENERGY SPACE FOR THE SOLUTION OF GENERALIZED HARTREE EQUATION Резюме. We prove decay with respect some Lebesgue norms for a class of Schrödinger equations with non-local nonlinearities by showing new Morawetz inequalities and estimates. As a straightforward product we obtain large-data scattering in the energy space for the solutions to the defocusing generalized Hartre equations with mass-energy intercritical nonlinearities in any space dimensions. Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Семинар по диференциални уравнения

На 09.12.2019 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчик Prof. Nicola Visciglia (University of Pisa), на тема: GROWTH PHENOMENA FOR DISPERSIVE EQUATIONS Резюме. We present a series of joint works with N. Tzvetkov. We shall discuss the growth of Sobolev norms in the periodic setting and the growth of moments in the Euclidean setting. In this last case we also get the precise asymptotic behavior for large times. Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Go to Top