Курс по алгебрична геометрия към МЦМН

Следващата лекция от Курса по алгебрична геометрия към МЦМН ще се проведе по изключение на 6 февруари 2023 г. (понеделник) от 12:15 ч. в зала 403 на ИМИ - БАН.

Курс по алгебрична геометрия към МЦМН – лекция 4

Четвъртата лекция от Курса по алгебрична геометрия към МЦМН ще бъде проведена на 13 декември 2022 г. от 13:30 ч. в зала 403 на ИМИ - БАН.   Д-р Андрей Бенгус-Ласние ще изнесе кратък курс към МЦМН (около 8 лекции) по разрешаване на особености: Introduction to Resolution of Singularities Темата на курса е фундаментална за алгебричната геометрия. През последните години се направиха много неуспешни опити да се докаже съществуването на разрешаване на особености, когато базовото поле е с положителна характеристика. Курсът е достъпен за студенти по математика с познатия по комутативна алгебра. Анотация на курса Първите две лекции на д-р Бенгус-Ласние можете да видите тук: https://www.youtube.com/playlist?list=PLeJfYzSLUQsBkZ9st_ZJ8OjT4deTeysQB   https://youtu.be/h6TnwOY_qEM  

Курс по алгебрична геометрия към МЦМН – лекция 3

Третата лекция от Курса по алгебрична геометрия към МЦМН ще бъде проведена на 6 декември 2022 г. от 13:30 ч. в зала 403 на ИМИ - БАН.   Д-р Андрей Бенгус-Ласние ще изнесе кратък курс към МЦМН (около 8 лекции) по разрешаване на особености: Introduction to Resolution of Singularities Темата на курса е фундаментална за алгебричната геометрия. През последните години се направиха много неуспешни опити да се докаже съществуването на разрешаване на особености, когато базовото поле е с положителна характеристика. Курсът е достъпен за студенти по математика с познатия по комутативна алгебра. Анотация на курса Първите две лекции на д-р Бенгус-Ласние можете да видите тук: https://www.youtube.com/playlist?list=PLeJfYzSLUQsBkZ9st_ZJ8OjT4deTeysQB   https://youtu.be/h6TnwOY_qEM  

Курс по алгебрична геометрия към МЦМН

Д-р Андрей Бенгус-Ласние ще изнесе кратък курс към МЦМН (около 8 лекции) по разрешаване на особености: Introduction to Resolution of Singularities Темата на курса е фундаментална за алгебричната геометрия. През последните години се направиха много неуспешни опити да се докаже съществуването на разрешаване на особености, когато базовото поле е с положителна характеристика. Курсът е достъпен за студенти по математика с познатия по комутативна алгебра. Първата лекция е на 22-ри ноември от 13:30 ч. в зала 403 на ИМИ-БАН. Анотация на курса Първите две лекции на д-р Бенгус-Ласние можете да видите тук: https://www.youtube.com/playlist?list=PLeJfYzSLUQsBkZ9st_ZJ8OjT4deTeysQB https://youtu.be/h6TnwOY_qEM  

Go to Top