Курс по алгебрична геометрия към МЦМН

Д-р Андрей Бенгус-Ласние ще изнесе кратък курс към МЦМН (около 8 лекции) по разрешаване на особености: Introduction to Resolution of Singularities Темата на курса е фундаментална за алгебричната геометрия. През последните години се направиха много неуспешни опити да се докаже съществуването на разрешаване на особености, когато базовото поле е с положителна характеристика. Курсът е достъпен за студенти по математика с познатия по комутативна алгебра. Първата лекция е на 22-ри ноември от 13:30 ч. в зала 403 на ИМИ-БАН. Анотация на курса