РАБОТЕН СЕМИНАР „Математически методи и изчислителни техники за изследване и валидиране на динамични модели с приложения”

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността (ИКТвНОС)”   РАБОТЕН СЕМИНАР „Математически методи и изчислителни техники за изследване и валидиране на динамични модели с приложения” 10–11 октомври 2019 г., НЦПКПС, гр. Банкя П Р О Г Р А М А Четвъртък, 10 октомври 2019 г. 14:30–14:45 Нели Димитрова: Научен отчет на задача 1.2.3 на ННП ИКТвНОС за периода декември 2018 – септември 2019 г.          14:45–15:15 Кафе пауза 15:15–15:30 Венелин Тодоров, Иван Димов: Ефективни числени методи с подобрена  скорост на сходимост за приложни изчислителни задачи 15:30–15:45 Николай Кутев, Милена Димова, Наталия Кольковска: Нелинейни дисперсни уравнения 15:45–16:00 Цвятко Рангелов, Петя Динева: Разсейване от нано-пукнатини 16:00–16:15 Петър Рашков, Милен Борисов: Числено изследване на нов модел на имунен отговор [...]