Публична академична лекция на проф. Величка Милушева

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ на тема „Локална теория на повърхнини в 4-мерни псевдо-Евклидови пространства“ ще изнесе проф. Величка Милушева, 12 септември 2018, 15:00 часа, Заседателна зала на ИМИ