Акад. Ревалски е новият Председател на Българската академия на науките

Академик Юлиан Ревалски, директор на Института по математика и информатика при БАН, е новият Председател на Българската академия на науките. Преди минути в Големия салон на БАН приключи процедурата по избор на Председател на Академията. Директорът на ИМИ бе избран да ръководи българската академична общност в следващите четири години. Юлиан Ревалски е професор, доктор на математическите науки и академик (действителен член) на БАН. От 2013 година е директор на ИМИ, а от 2012 - секретар на Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН (http://www.math.bas.bg/revalski/). Честито, акад. Ревалски! За нас, колегите Ви в Института по математика и информатика, беше чест да бъдете наш директор, съмишленик и партньор през последните години! Желаем Ви успех!