Съвместен семинар на МЦМН и секция МОИ

Във вторник, 31.01.2023 г., от 15:00 часа в зала 403 ще състои съвместна сбирка на семинарите на МЦМН и секция МОИ. Доклад на тема: Върху оптимално пакетиране на кълба на Минковски и приложения ще изнесе проф. Николай Глазунов (ИМИ-БАН, Институт по Кибернетика, Киев). Abstract: We investigate lattice packings of Minkowski balls and domains. By results of the proof of Minkowski conjecture about the critical determinant we divide the balls and domains on 3 classes: Minkowski, Davis and Chebyshev-Cohn. The optimal lattice packings of the balls and domains are obtained. The minimum areas of hexagons inscribed in the balls and domains and circumscribed around them are given. These results lead to algebro-geometric structures in the framework of Pontrjagin duality theory.

2023-01-27T16:05:12+02:00петък, 27 януари 2023|Категории: |Етикети: , , , |

Съвместен семинар на МЦМН и секция МОИ

Във вторник от 15:00 часа в зала 403 ще състои съвместна сбирка на семинарите на МЦМН и секция МОИ. Доклад на тема: Линейни и циклични кодове над пръстени ще изнесе д-р Мариам Бажалан, която започва постдокторантура в ИМИ-БАН по програма ПИКОМ. Abstract: The study of codes over the rings (ring-linear codes) attracted great interest after the work of Calderbank, Hammons, Kumar, Sloane, and Sole in the early 1990s. In this seminar, the basic theory of linear codes over finite commutative rings will be presented including the importance of codes over rings, various kinds of rings for ring-linear coding theory, the weight functions on finite rings, MacWilliams equivalence theorem and the connection between these codes and codes over fields via the Gray maps. Moreover, the cyclic codes [...]

2023-01-20T23:48:39+02:00петък, 20 януари 2023|Категории: |Етикети: , , , |

Семинар по Приложна математика

Втората сбирка на новоучредения Семинар по приложна математика, който е част от дейностите на програма ПИКОМ, ще се състои на 07.12.2022 от 15:00 в Заседателната зала на ИМИ. Доклад на тема: Introduction to Steiner Trees ще изнесе д-р Данила Черкашин, пост-докторант в ИМИ - БАН.  Фейсбук страница на семинара: Семинар по Приложна математика

2022-12-01T19:36:06+02:00четвъртък, 1 декември 2022|Категории: |Етикети: , |

МЦМН: Edging Higher – Inaugural Conference

От 11 до 14 юли 2022 г. в София ще се проведе Инагуралната конференция на Международния център по математически науки EDGING HIGHER. Международният форум ще бъде открит официално на 11 юли от 10:30 часа в Зала Триадица на Гранд хотел София, ул. „Гурко“ №1.

2022-07-07T11:18:10+03:00петък, 3 юни 2022|Категории: |Етикети: , , |

ИМИ обявява свободни постдокторски позиции в областите Теория на кодирането, Алгебрична геометрия, Криптография и Комбинаторика

ИМИ обявява свободни постдокторски позиции в областите Теория на кодирането, Алгебрична геометрия, Криптография и Комбинаторика, които са финансирани по Научна програма Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки (ПИКОМ).

2022-06-04T21:25:24+03:00четвъртък, 26 май 2022|Категории: Новини|Етикети: , , , , |

ИМИ и ФМИ започват работа по Научна програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки“ (ПИКОМ)

Институтът по математика и информатика и Факултетът по математика и информатика на Софийския университет започват работа по Научна програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки“ (ПИКОМ). Научната програма е одобрена с Решение на Министерски Съвет № 732/21.10.2021 г. Срокът за нейното изпълнение е до края на 2025 година.

2022-05-16T16:01:18+03:00понеделник, 16 май 2022|Категории: Новини|Етикети: , , |
Go to Top