Проф. Петър Русев с почетно признание от Шуменския университет

В своя проздравителен адрес ректорът на Шуменския университет проф. д.и.н. Георги Колев поднася своите приветствия към проф. Русев с думите: "В академичната памет Вие сте един от най-значимите и известни учени със забележителни постижения в математическата наука, математическото образование и с неоценим принос за израстването на редица колеги". Той благодари и за приноса на проф. Русев за превръщането на ВПИ - Шумен в модерен университет и за укрепването на неговата математическа общност.