Семинар по диференциални уравнения

На 30.10.2019 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчик акад. Петър Попиванов, ИМИ-БАН, на тема: НЯКОЛКО ДУМИ ЗА ОПЕРАТОРИТЕ С ИНВОЛЮТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ В доклада се разглеждат основни микролокални свойства на операторите с инволютивни характеристики, като (не)разрешимост и хипоелиптичност. За да се проясни допълнително картината, са преведени многобройни конкретни примери. Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Семинар по диференциални уравнения

На 26.09.2019 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчик акад. Петър Попиванов, ИМИ-БАН, на тема: УСЛОВИЕТО (Psi) НА НИРЕНБЕРГ - ТРЕВ В ТЕОРИЯТА НА ОПЕРАТОРИТЕ ОТ ГЛАВЕН ТИП. ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Go to Top