Отчетна научна сесия на секция “Математическа лингвистика”

Отчетната научна сесия на секция „Математическа лингвистика” при ИМИ-БАН ще се проведе на 18 декември (вторник) 2018 от 13:00 часа в зала 278 на ИМИ – БАН съгласно приложената програма. ПРОГРАМА