Защита на дисертационен труд за ОНС “доктор” на Микела Трамонти

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 21 януари 2021 г. от 15.30ч. онлайн ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ПОДХОДИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА, КОМБИНИРАНИ С ИЗКУСТВО на МИКЕЛА ТРАМОНТИ Област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., Докторска програма „Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии“ Научни консултанти: доц. д-р Десислава Панева-Маринова и доц. д-р Евгения Сендова Председател на Научното жури: проф. д-р Кирил Банков – рецензент Членове на Научното жури: доц. д-р Николина Николова – рецензент проф. дпн Йордан Табов доц. д-р Десислава Панева-Маринова доц. д-р [...]

2021-01-18T18:27:53+02:00четвъртък, 7 януари 2021|Категории: |Етикети: , |

Защита на дисертационен труд за ОНС “доктор” на Иван Петков

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 9 юни 2020г. от 10.30ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: Формиране на умения за общуване в обучението по информационни технологии на ИВАН ДИМОВ ПЕТКОВ Област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., Докторска програма „Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии“ Научни ръководители: Проф. д-р Тони Чехларова Доц. д-р Евгения Сендова Председател на Научното жури: Проф. д-р Кирил Банков Членове на Научното жури: Проф. д-р Галя Кожухарова-рецензент Доц. [...]

2020-05-20T16:06:05+03:00сряда, 20 май 2020|Категории: |Етикети: , |
Go to Top