Общо събрание на учените в ИМИ

Съгласно чл. 36 от Устава на БАН и т. 4.2 от Правилника за дейността на Института по математика и информатика при БАН на 08.02.2021г. (понеделник) от 11.00 часа онлайн в ZOOM сесия се насрочва заседание на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УЧЕНИТЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 1. Обсъждане на кандидатурите (програмите за управление и развитие на ИМИ) на участниците в обявения от УС на БАН конкурс за директор на ИМИ. 2. Разни. Всички документи по конкурса се намират в библиотеката на ИМИ. Автобиографиите и програмите на кандидатите, както и правилата за провеждане на избора, са изложени и на табла на първия етаж на ИМИ и на уеб страницата на ИМИ. На 04.02.2021 г., четвъртък, членовете на ОС-ИМИ (задължени да присъстват) и заявилите желание за присъствие ще [...]

Съвместно заседание на Общото събрание на учените и Научния съвет на ИМИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно т. 4.2 от Правилника за дейността на Института по математика и информатика при Българска академия на науките, на 27.01.2021 г. (сряда) от 11.00 часа онлайн в Zoom сесия се насрочва съвместно заседание на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УЧЕНИТЕ И НАУЧНИЯ СЪВЕТ НА ИМИ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 1. Награждаване на учени от ИМИ. 2. Приемане на научноизследователския и финансовия отчет за дейността на ИМИ през 2020 година. 3. Избор на Председател на ОС-ИМИ. 4. Разни. На 25.01.2021 г., понеделник, членовете на ОС-ИМИ и НС-ИМИ (задължени да присъстват) и заявилите желание за участие ще получат по имейл покана за ZOOM-сесията. Номинации за Председател на ОС-ИМИ, придружени от CV на номинирания, могат да се правят до петък [...]

Важно съобщение: Общото събрание на учените на ИМИ-БАН се отлага

На основание Заповед № I-62/10.03.2020 г. на Председателя на БАН, директорът на Института по математика и информатика при БАН нарежда обявеното заседание на Общото събрание на учените на ИМИ-БАН да се отложи до второ нареждане. На основание т. 20 от Заповедта се препоръчва 14-дневен карантинен период на всички завръщащи се от чужбина лица, които са били в засегнатите от COVID-19 райони и страни. Заповедта на акад. Веселин Дренски може да видите тук. Заповед на Председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски относно предприемане на мерки за предотвратяване на разпространението на COVID-19. Заповед на Председателя на БАН относно планирани командировки и посещения в чужбина.

2020-03-14T21:40:26+02:00събота, 14 март 2020|Categories: Новини|Tags: , , |
Go to Top