Национален колоквиум по математика

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА – БАН НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА Сто и шестдесетата сбирка на Колоквиума ще се състои хибридно на 16 ноември 2022 г. (сряда) от 16:15 часа в Заседателната зала на ИМИ - БАН. Доклад на тема: Контрапримери, парадокси и сюрпризи в математиката ще изнесе Йордан Стоянов, Институт по математика и информатика, Българска академия на науките и Shandong University, Jinan, P. R. China. Поканват сe всички интересуващи се. Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/81214695960?pwd=cml0Yi9sYmRacUhERXdnQVhCWC9Tdz09 Meeting ID: 812 1469 5960 Passcode: 187153 Абстракт: Във всяка област от математиката се изучават специфични обекти и съгласно приети правила се изгражда теория, доказват се твърдения, теореми, леми, дават се примери. Има обаче още една група от твърдения, да я наречем CPS (контрапримери, [...]

2022-11-14T14:11:41+02:00сряда, 16 ноември 2022|Категории: |Етикети: |

Национален колоквиум по математика

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА – БАН НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА Сто и шестдесетата сбирка на Колоквиума ще се състои на 2 ноември 2022 г. (сряда) от 16:15 часа в Заседателната зала на ИМИ - БАН. Доклад на тема: Полихармонични оператори, гранични задачи и някои приложения в математическата физика ще изнесе акад. Петър Попиванов, Институт по математика и информатика, Българска академия на науките. Докладът се посвещава на Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие. Абстракт   Поканват сe всички интересуващи се.

2022-10-19T11:30:10+03:00сряда, 2 ноември 2022|Категории: |Етикети: |

Национален колоквиум по математика

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА – БАН НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА Поредната сбирка на Колоквиума ще се състои на 30 март 2022 г. (сряда) от 16:15 часа онлайн в Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89769897829?pwd=MUEyOG9BbytSYjA3bCt6UEM5MlZ5Zz09 Meeting ID: 897 6989 7829               Passcode: 466950 Доклад на тема: Асимптотика на дисипативни собствени значения и приложения в проблеми на разсейване ще изнесе проф. Веселин Петков, Институт по математика, Университет на Бордо. Абстракт   Поканват са всички интересуващи се.

2022-03-20T10:54:53+02:00сряда, 30 март 2022|Категории: |Етикети: |

Национален колоквиум по математика

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА – БАН НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА Поредната сбирка на Колоквиума ще се състои на 23 февруари 2022 г. (сряда) от 16:15 часа онлайн в Zoom: https://us02web.zoom.us/j/88014396681?pwd=SzhBR0REejVhak0zTHVjbHZsL3BCZz09 Meeting ID: 880 1439 6681                Passcode: 109729 Доклад на тема: Класификация на регулярните стационарни решения на уравненията на Айнщайн и топологиите на хоризонта в четири и по-високи измерения ще изнесе чл.-кор. Стойчо Язаджиев, Институт по математика и информатика, Българска академия на науките Резюме: Уравненията на Айнщайн играят централна роля в съвременната фундаментална физика и изучаването на техните регулярни решения е от първостепенна важност. Стационарните решения на уравненията на Айнщайн описват различни компактни обекти като черни дупки, звезди, солитони и са особено важни за гравитационно-вълновата физика и астрофизиката като [...]

2022-02-15T12:54:04+02:00сряда, 23 февруари 2022|Категории: |Етикети: |

Национален колоквиум по математика

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА – БАН НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА Поредната сбирка на Колоквиума ще се състои на 26 януари 2022 г. (сряда) от 16:15 часа онлайн в Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82760494313?pwd=MUNGL1grY05RV0s3T2JPeVJzN0FUUT09 Доклад на тема: Бернщайн-Гама функции и теория на вероятностите ще изнесе чл.-кор. Младен Савов, Институт по математика и информатика, Българска академия на науките Резюме: Добре известната Гама функция на Ойлер играе роля в редица области на математиката. Само в теория на вероятностите тя има редица приложения като едно от най-важните е в изучаването на непрекъснати себеподобни неотрицателни Марковски процеси. Оказва се, че едно естествено обобщение на Гама функцията, наречено функция Бернщайн-Гама, е по същия начин, свързана с по-общите себеподобни Марковски процеси. То практически кодира цялата информация за спектъра [...]

2022-01-22T11:21:34+02:00сряда, 26 януари 2022|Категории: |Етикети: |

Национален колоквиум по математика

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА – БАН НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА Поредната сбирка на Колоквиума ще се състои на 15 декември 2021 г. (сряда) от 16:15 часа хибридно - в Заседателната зала на ИМИ и в Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81742849339?pwd=bDY4MmhpZkhpT0ZjQXZwa3RLRnpKdz09, Meeting ID: 817 4284 9339           Passcode: 378913 Доклад на тема: ЗАГАДКАТА S6 ще изнесе акад. Олег Мушкаров, Институт по математика и информатика, Българска академия на науките Резюме: Докладът е обзор на най-съществените резултати върху класическия въпрос на Х. Хопф (1946 г.) за съществуване на комплексна структура върху 6-мерната сфера.   Поканват са всички интересуващи се.

2021-12-06T16:05:37+02:00сряда, 15 декември 2021|Категории: |Етикети: |

Национален колоквиум по математика

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА – БАН НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА Поредната сбирка на Колоквиума ще се състои онлайн на 15 септември 2021 г. (сряда) от 17:15 часа в Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87837263018?pwd=OVl5MlNxdHBlZUs1c1B4WHNseEVWUT09, Meeting ID: 878 3726 3018           Passcode: 805011 Доклад на тема: THE WORM DOMAIN AND THE BERGMAN KERNEL ще изнесе проф. Стивън Дж. Кранц, Washington University in St. Louis, САЩ https://en.wikipedia.org/wiki/Steven_G._Krantz. Абстракт. In joint work with Marco Peloso we analyze the Bergman kernel on a version of the Diederich-Fornaess worm domain that was developed by Christer Kiselman. We are able to obtain an asymptotic expansion for the kernel. And we can study the mapping properties of the Bergman projection. They are quite pathological. We [...]

2021-09-09T10:41:56+03:00сряда, 15 септември 2021|Категории: |Етикети: |

Национален колоквиум по математика

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА – БАН НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА Поредната сбирка на Колоквиума ще се състои на 14 юли 2021 г. (сряда) от 16:15 часа в Заседателната зала на ИМИ – БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 8, и онлайн. Доклад на тема: Колко е трудно да се докаже сложност? От теорията на изчислителната сложност до алгебричната комбинаторика и обратно ще изнесе проф. Грета Панова, Университет на Южна Калифорния, САЩ. Абстракт. Колко е сложно да се реши дадена задача? А колко е трудно да се докаже, че една задача е сложна? Отговорите на такива въпроси можем да намерим в теорията на изчислителната сложност, където водещият проблем, P vs NP, е за разграничаването на двата основни класа [...]

Национален колоквиум по математика

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА – БАН Поредната сбирка на Колоквиума ще се състои на 16 юни 2021 г. (сряда) от 14:15 часа онлайн чрез Zoom на: https://us02web.zoom.us/j/83083759898?pwd=T1EzNFExNGh3RFRscGdRWW5uZVlldz09. Доклад на тема: Continuation across small sets in complex analysis ще изнесе Profеssor Slawomir Dinew, Jagiellonian University in Krakow Ръководител на Колоквиума: акад. П. Попиванов

Национален колоквиум по математика

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА Поредната сбирка на Колоквиума ще се състои на 27 януари 2021 г. (сряда) от 16:15 часа онлайн в Zoom на адрес https://us02web.zoom.us/j/82089415188?pwd=d1JwU0hvdEtHSldYSHBGZ0FPRVpadz09. Доклад на тема: Методология за оценяване на продължителността на епидемията от Ковид-19 в отделна държава, базирана на новoсъздадените модели ATVBG-SEIR ще изнесат проф. Огнян Кунчев и ас. Георги Симеонов, ИМИ – БАН. РЕЗЮМЕ Поканват се всички интересуващи се. Ръководител на Колоквиума: акад. П. Попиванов

2021-01-20T17:08:21+02:00сряда, 27 януари 2021|Категории: |Етикети: |
Go to Top