Национален колоквиум по математика

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА Поредната сбирка на Колоквиума ще се състои на 14 октомври 2020 г. (сряда) от 16:15 часа в Заседателната зала на ИМИ-БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 8. Доклад на тема: Chain Ring Analogues of Some Theorems from Extremal Set Theory ще изнесе проф. Иван Ланджев, ИМИ – БАН. РЕЗЮМЕ Поканват се всички интересуващи се. Семинарът ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки (1/3 запълване на залата, маски, дезинфектанти и др.). Колоквиумът ще се излъчва на живо чрез приложението Discord на адрес https://discord.gg/Sv9Apjs. Приложението Discord можете да изтеглите от https://discord.com/download. Ръководител на Колоквиума: акад. П. Попиванов

2020-10-12T18:23:08+03:00сряда, 14 октомври 2020|Категории: |Етикети: |

Национален колоквиум по математика

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА Поредната сбирка на Колоквиума ще се състои на 24 юни 2020 г. (сряда) от 16:15 часа в Заседателната зала на ИМИ-БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 8. Доклад на тема: 140 години от рождението на акад. Кирил Попов (1880 – 1966) ще изнесе акад. Петър Попиванов, ИМИ – БАН. Поканват се всички интересуващи се. Семинарът ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки за безопасност (1/3 запълване на залата, маски, дезинфектанти и др.). Ръководител на Колоквиума: акад. П. Попиванов

Национален колоквиум по математика

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА Поредната сбирка на Колоквиума ще се състои на 15 януари 2020 г. (сряда) от 16:15 часа в Заседателната зала на ИМИ-БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев”, блок 8. Доклад на тема: Kolmogorov Stories ще изнесе Asaf Hajiev, Azerbaijan National Academy of Sciences, Institute of Control Systems. Поканват се всички интересуващи се. Ръководител на Колоквиума: акад. П. Попиванов Резюме

2020-01-02T21:40:10+02:00сряда, 15 януари 2020|Категории: |Етикети: |

Национален колоквиум по математика

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА Поредната сбирка на Колоквиума ще се състои на 4 декември 2019 г. (сряда) от 16:15 часа в Заседателната зала на ИМИ-БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев”, блок 8. Доклад на тема: Псевдодиференциални оператори и приложения в теорията на граничните задачи, анализа и теория на числата ще изнесе акад. Петър Попиванов, Институт по математика и информатика, БАН.. Поканват се всички интересуващи се. Ръководител на Колоквиума: акад. П. Попиванов Резюме

2019-11-18T16:55:58+02:00сряда, 4 декември 2019|Категории: |Етикети: |

Национален колоквиум по математика

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА Поредната сбирка на Колоквиума ще се състои на 4 септември 2019 г. (сряда) от 16:15 часа в Заседателната зала на ИМИ-БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев”, блок 8. Доклад на тема: The Squeezing Function ще изнесе Prof. John Erik Fornæss, Norwegian Academy of Science and Letters, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim.. Поканват се всички интересуващи се. Ръководител на Колоквиума: акад. П. Попиванов Резюме. In complex analysis the most important domain is the unit disc. In fact all domains (at least simply connected and bounded) are biholomorphic, i.e. analytically equivalent, to the disc. In higher dimension, the natural analogue is the unit ball. But in higher dimension, [...]

2019-08-20T19:50:17+03:00сряда, 4 септември 2019|Категории: |Етикети: , |

Национален колоквиум по математика

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА Поредната сбирка на Колоквиума ще се състои на 5 юни 2019 г. (сряда) от 16:15 часа в Заседателната зала на ИМИ-БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев”, блок 8. Доклад на тема: Optimization theory: a view from variational analysis (with emphasis on the optimal control theory) ще изнесе Professor Emeritus Alexander Ioffe, Technion – Israel Institute of Technology, Haifa, Israel.. Поканват се всички интересуващи се. Ръководител на Колоквиума: акад. П. Попиванов Резюме.Next year there will be the 60s anniversary of publication of the book of Pontryagin et al "Mathematical theory of optimal processes". The book triggered a series of extensive studies aimed at finding general approaches to analysis of [...]

Чл.-кор. Николай Николов изнесе доклад на Националния колоквиум по математика в ИМИ

На 27 февруари в Заседателната зала на ИМИ се проведе поредната сбирка на Националния колоквиум по математика, който се организира от Съюза на математиците в България и Института по математика и информатика при БАН.Чл.-кор. Николай Николов, Председател на УС на СМБ, изнесе доклад на тема "Хипотеза на Суита".През 1972 г. Н. Суита изказва хипотеза, че квадратът на инфинитезималната форма на функцията на Грийн на равнинна област не надминава ядрото на Бергман на областта, умножено по π. Неравенството е доказано през 2013 г. от Зб. Блоцки като следствие от намирането на оптималната константа в теоремата на Озава–Такегоши за продължение на 𝐿2-холоморфни функции. Освен това неравенство, в доклада ще бъдат дискутирани негово обобщение за псевдоизпъкнали области в ℂ𝑛, неравенство между ядрото на Бергман и обема на [...]

2019-03-07T10:53:03+02:00сряда, 27 февруари 2019|Категории: Новини|Етикети: |

Национален колоквиум по математика

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА Поредната сбирка на Колоквиума ще се състои на 10 септември 2018 г. (понеделник) от 16:15 часа в Заседателната зала на ИМИ-БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев”, блок 8. Доклад на тема: The New Field of Network Physiology: Mapping the Human Physiolome ще изнесе проф. дфн Пламен Иванов от Теоретичния отдел, Институт по физика на твърдото тяло "Акад. Георги Наджаков", БАН, Keck Laboratory for Network Physiology, Physics Department, Boston University Division of Sleep Medicine, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School. Поканват се всички интересуващи се. Ръководител на Колоквиума: акад. П. Попиванов Резюме. The human organism is an integrated network where complex physiological systems, each with its own regulatory mechanisms, [...]

2018-08-31T12:11:27+03:00понеделник, 10 септември 2018|Категории: |Етикети: |

Национален колоквиум по математика

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА Поредната сбирка на Колоквиума ще се състои на 27 юни 2018 г. (сряда) от 16:00 часа в Заседателната зала на ИМИ-БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев”, блок 8. Доклад на тема: On stable reconstruction from Fourier coefficients ще изнесе акад. Сергей Конягин от Математическия институт „Владимир Стеклов” – Москва, при Руската академия на науките. Поканват се всички интересуващи се. Ръководител на Колоквиума: акад. П. Попиванов Резюме. B. Adcock, A. S. Hansen and A. Shadrin proved that any stable method for recovering high-order accuracy from the first m Fourier coefficients of an analytic and nonperiodic function can converge at best root-exponentially fast in m. Any method with faster convergence must [...]

Национален колоквиум по математика

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА Извънредна сбирка на Националния колоквиум по математика ще се състои на 25 юни 2018 г. (понеделник) от 16:00 часа в Заседателната зала на ИМИ-БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев”, блок 8. Доклад на тема: On Kobayashi's conjecture for K3 surfaces and hyperkaehler manifolds ще изнесе Людмила Каменова Каменова, Stony Brook University, USA. Поканват се всички интересуващи се. Ръководител на Колоквиума: акад. П. Попиванов Резюме. The Kobayashi pseudometric on a complex manifold M is the maximal pseudometric such that any holomorphic map from the Poincare disk to M is distance-decreasing. Kobayashi conjectured that this pseudometric vanishes on Calabi-Yau manifolds. Using ergodicity of complex structures, we prove this conjecture for all [...]

2018-06-12T01:53:18+03:00понеделник, 25 юни 2018|Категории: |Етикети: |
Go to Top