ИМИ и ФМИ започват работа по Научна програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки“ (ПИКОМ)

Институтът по математика и информатика и Факултетът по математика и информатика на Софийския университет започват работа по Научна програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки“ (ПИКОМ). Научната програма е одобрена с Решение на Министерски Съвет № 732/21.10.2021 г. Срокът за нейното изпълнение е до края на 2025 година.