Съвместно заседание на Общото събрание на учените в ИМИ и на Научния съвет на ИМИ–БАН

На 24.01.2024 г. (сряда) от 11:00 часа в зала 055 „Акад. Ст. Додунеков“, етаж -1 на ИМИ, ще се проведе съвместно заседание на Общото събрание на учените в ИМИ и на Научния съвет на ИМИ.