Отчетна сесия на секция ММЧА

Годишната научна сесия на секция Математическо моделиране и числен анализ ще се състои на 14.12.2020 г. (понеделник) от 9:30 ч. чрез платформата Zoom. Ако желаете да се включите, моля пишете на irina@math.bas.bg и ще Ви бъде изпратен линк за Zoom срещата. Програма 9:30-9:45 Б. Драганов: Едновременни приближения чрез операторите на Сас-Миракян и на Баскаков 9:45-10:00 К. Иванов: Бързо и точно пресмятане на магнитното поле на Земята 10:00-10:15 E. Popova: Parameterized Solutions to Linear Systems with Rank-1 Uncertainties 10:15-10:30 M. Borisov: Mathematical Modelling of Anaerobic Digestion with Hydrogen and Methane Production 10:15-10:30 Почивка 10:45-11:00 П. Рашков: Сравнителен бифуркационен анализ на епидемични модели на денга с 2 серотипа 11:00-11:15 И. Георгиева: New algorithm for best uniform polynomial approximation 11:30-11:45 И. Бажлеков: Дробни производни в математическото моделиране [...]