Екип от Института по математика и информатика създаде платформа за провеждането на ДЗИ и НВО по информатика и ИТ

За осъществяването на поставената задача, в ИМИ бе сформиран екип, който да се заеме с разработката и надграждането на платформата. В него участват Емил Келеведжиев (ръководител), Тодор Брънзов и Петър Пламенов Петров, който е главният програмист и идеолог на системата.