Кратък курс от Йозеф Свобода: Спектри и приложения

Спектри и приложения 29 – 30 юли 2021 Кратък курс от Йозеф Свобода Зала 404, ИМИ - БАН Абстракт: В този кратък курс ще разгледаме връзката между инварианти на 3-мерни многообразия и теория на особеностите. Използвайки теорията на диференциалните уравнения, ще направим връзка между класическата теория на 3-мерните многообразия с модерната теория на категориите. Накрая ще разгледаме приложения в бирационалата геометрия и униформизацията. Програмата на курса е дадена на сайта на Международния център по математически науки (МЦМН) към ИМИ-БАН https://icms.bg/