Съвместен семинар на катедра ЧМА, ФМИ-СУ, и секция ММЧА

Съвместен семинар на катедра ЧМА, ФМИ-СУ и секция “Математическо моделиране и числен анализ”, ИМИ-БАН, 13.09, петък, 11-12 часа, зала 403 на ИМИ-БАН.  На 13.09, петък, от 11 до 12 часа, в зала 403 на ИМИ-БАН., гл.ас. д-р Иван Христов от кат. Компютърна информатика, ФМИ и ст.н.с. д-р Зариф Шарипов от Лаборатория по информационни технологии, ОИЯИ, Дубна, Русия, ще изнесат следните доклади: How to obtain a mathematically reliable long-term solution of a chaotic dynamical system?  Ivan Hristov  To obtain a mathematically reliable long-term solution of a chaotic dynamical system we have to be extraordinary in many directions. First, we have to use not the standard double precision arithmetic, but a multiple precision arithmetic library instead. In order to be efficient, we need a numerical method [...]