Проф. Аврам Ескенази стана носител на академичната награда „Проф. Цани Калянджиев“

Проф. Ескенази е изтъкнат български учен, който повече от 50 г. работи в областта на информатиката и информационните технологии. Той е един от пионерите в компютърно-базираното обучение у нас. Проф. Ескенази полага основите на автоматизираното тестване за нуждите на обучението в България. Сред най-значимите му научни постижения е създаването на нов метод за оценка на качеството на софтуера, получил международно признание.