Семинар на ВНЗ “Информационно моделиране”

На 25 юли 2023 г. от 14:00 часа, в зала 578 на ИМИ ще се проведе семинар на ВНЗ "Информационно моделиране". Ще бъдат изнесени следните лекции: 1. Публична академична лекция на доц. Иван Радославов Георгиев, на тема: Оптимизационен модел за планиране графика на производство с отчитане на превантивната поддръжка в производствена система, базирана на неопределеност Резюме. Разглежда се информатичен модел, базиран на математически модел, за оптимизация на производствения график в динамичната, но несигурна среда на Индустрия 4.0. Целта на много индустриални компании е да използват предимствата на съвременните технологии и да приложат оптимизационни математически и информатични модели, които да подобрят производствените графици и плановете за поддръжка. Представените математически и иформатични модели имат за цел да намерят валиден производствен график за разпределение на производствените поръчки [...]

Семинар на ВНЗ “Информационно моделиране”

На 26 май 2023 г. (петък), от 14:00 часа, в зала 278 на ИМИ ще се проведе семинар на ВНЗ "Информационно моделиране". Доклад на тема Оптимална алгоритмична търговия с помощта на изкуствения интелект ще изнесе гл.ас. д-р Слави Георгиев. Възможен е и online достъп на следния link: https://us02web.zoom.us/j/82880857934?pwd=cHZKUXpNb3djSlNXSzNjbWJRVUxSUT09 Meeting ID: 828 8085 7934 Passcode: 350555 Резюме. Настоящото изследване се занимава с вълнуващо проучване на възможностите и потенциала на ChatGPT-4, усъвършенстван езиков модел, за подобряване на алгоритмичните стратегии за търговия с криптовалути. По-конкретно, фокусът е върху приложението на автоматизирани ботове в тази област. Като отчитат динамичния характер на пазара на криптовалути, авторите се стремят да използват уникалните характеристики на ChatGPT-4, за да разработят усъвършенстван бот за търговия, който може ефективно да се ориентира в този сложен [...]

Go to Top