Годишна отчетна сесия на секция Диференциални уравнения и математическа физика

Отчетната сесия на секция Диференциални уравнения и математическа физика ще се проведе на 18.12.2019 г. от 14:00 в зала 478. ПРОГРАМА