ФМИ организира Форум на кариерното развитие 2022

Във форума са поканени да участват студентите от СУ „Св. Климент Охридски”, Техническия университет, както и всички други студенти, които търсят професионална реализация в сферата на информационните технологии. Традиционно Институтът по математика и информатика ще се включи във форума с представяне на докторските и стажантските програми, предлагани при нас.